ETFI Blog

Follow trends and developments in tourism and leisure
“It is net oars” - the hype cycle around the Elfstedentocht
0

One week frost in the Netherlands led to an enormous hype in the media about the possible organization of the Elfstedentocht. This cultural and heroic event entails a skating tour of 200 kilometers around the eleven cities in the province of Friesland, both for competitors and for tourists.

One week frost in the Netherlands led to an enormous hype in the media about the possible organization of the Elfstedentocht. This cultural and heroic event entails a skating tour of 200 kilometers around the eleven cities in the province of Friesland, both for competitors and for tourists. The events is  dependent on a period of serious frost resulting in ice thickness of 15 cm at least on lakes, canals (even under bridges), and ditches. As such a severe winter is very rare in the Netherlands only some serious frost is already enough to feed the rumors about the 16th Tour and to cause an enormous hype.


This is exactly what happened last week with only one week of temperatures below zero degrees Celsius. The hype that started last Monday is not only limited to the Netherlands but international media are picking it up as well, such as the American press agency AP, the French Le Parisien and the German Focus. The news was felt to be so important that it pushed the regular international news aside…. Until February 8th 2012. Then, the chair of the Elfsteden Association announced that it was not possible to hold the Tour before Monday when the thaw is expected to set in. The ice is just to thin to organize the tour safely for the 16,000 riders.

An important factor in the media hype is the current state of information and communication technology.  The previous tour in early 1997 was held in a period that internet had just become available to the general public in 1996 and the first mobile telephones were introduced in the 1997 by Philips (Philips Synergy) and Nokia (Nokia Communicator). Most information around the tour was provided by the professional media during these days. However, since, the developments the use of internet and mobile phones, smart phones and camphones have gone very fast. It has led to the development of online market places, the use of webcams, online social networks such as facebook and twitter, etc. Information about the Tour, the quality of the ice, the supply and demand of private and hotel rooms available, weather forecasts, etc. are now available every minute and provided by the general public instead of only the professionals.

Now that the tour will not take place this weekend the media attention will probably decline soon. We will soon know whether the weather forecasts during the days to come will generate a new hype cycle.


Dutch version below.


“It is net oars” – de hype cycle rond de Elfstedentocht

8 februari jl. viel het doek voor de 16e Elfstedentocht. De Tocht houdt de gemoederen van veel mensen bezig niet alleen in Nederland, maar ook daar buiten.  De NOS liet maandag 6 februari na één week vorst al weten dat het Amerikaanse persbureau AP, het Franse Le Parisien, en het Duitse weekblad Focus (http://nos.nl/artikel/338021-elfstedentocht-wereldnieuws.html). De afgelopen dagen was er in feite geen ander nieuws meer dan de Elfstedentocht. Al het andere belangrijke werd van de voorpagina’s verdrongen en in nieuws- en actualiteitenrubrieken gemarginaliseerd. Zelf Pauw & Witteman wijdden een volledige uitzending aan de schaatstocht en Wakker Nederland heeft sinds woensdagochtend haar stek in Hilversum verruild voor een zichtlocatie bij Balk aan het Slotermeer.

De media hype was daarmee compleet.  Een belangrijke factor die daarbij een rol speelt is de ontwikkeling van de technologie. Het is interessant om in dat verband het tijdvak van de vorige Elfstedentocht in 1997 eens te plaatsen naast dat van nu en te kijken naar de technologische ontwikkelingen die deze mediahype van de afgelopen week mogelijk maakten. Vooral de ontwikkeling van het internet en de mobiele telefonie zijn hierbij vermeldenswaard. In 1997 waren beide nog maar net bij het grote publiek bekend, en stond de ontwikkeling nog maar in de kinderschoenen.

Hoewel de grondslag voor het ontstaan van internet al in 1969 werd gelegd door ARPA in Verenigde Staten, werd het World Wide Web als project pas in 1991 gelanceerd door CERN in Zwitserland. Aanvankelijk vond het vooral toepassing bij overheid en onderwijs, maar omdat de Amerikaanse overheid het in 1993 openstelde voor bedrijven en particulieren brak internet toen pas goed door. De definitieve doorbraak kwam in 1996, luttele maande voor de Elfstedentocht in 1997. Ook op de Stenden hogeschool (toen nog CHN genoemd) werd het internet in 1996 geïntroduceerd. De Elfstedentocht van destijds heeft nog niet van het internet kunnen profiteren. Dat is nu wel anders. Diverse websites speelden de afgelopen week in op de Elfstedenkoorts. Een succesvol voorbeeld is www.elfstedenreservering.nl. Op het moment van schrijven geeft mijn computer op het trefwoord Elfstedentocht 3,44 miljoen hits!

De mediahype wordt ook gestimuleerd door de mobiele technologie. In Europa wordt de mobiele telefoon voor het eerst gebruikt door de Zweedse politie in 1946. In de jaren ’70 en daarna werden in Nederland verschillende generaties autotelefoonnetwerken ontwikkeld. In de jaren ’80 waren dat achtereenvolgens ATF-1 (1980), 2 (1985)en 3 (1989).. Aanvankelijk waren alleen nog contacten mogelijk met mensen in eenzelfde cell-gebied. Ten tijde van ATF 2 en 3 groeit het aantal abonnees en worden de toestellen kleiner. De PTT start in 1994 het eerste GSM-netwerk in Nederland en Libertel/Vodafone doet dat een jaar later. Met de introductie van deze netwerken begint de mobiele telefoon door te breken bij het grote publiek. Via satellieten wordt het mogelijk met de hele wereld te communiceren. Eind jaren ’90 worden de eerste smartphones geïntroduceerd door Philips (Philips Synergy) en door Nokia (Nokia Communicator).  Met deze apparaten kon bijvoorbeeld worden geïnternet en worden gefaxt. De smartphone heeft zich door de minitiarisering van de technologie steeds verder ontwikkeld en de huidige generatie wordt ook wel camphone genoemd. De gemiddelde smart- of camphone weegt tegenwoordig minder dan 100 gram. Het is daardoor mogelijk geworden allerlei functies in een klein apparaatje te combineren waarvoor voorheen vele grote apparaten nodig waren. Toch is nog slechts 27% van de mobiele telefoons die wereldwijd worden gebruikt een smartphone, aldus Vision Mobile november 2011 (http://www.visionmobile.com/rsc/researchreports/VisionMobile-Clash-of-Ecosystems_v1.pdf)

De groei van het internet en van de mobiele telefonie heeft op haar beurt andere ontwikkelingen mogelijk gemaakt, zoals de ontwikkeling van online marktplaatsen, het gebruik van webcams, en de ontwikkeling van de sociale media. Bekende voorbeelden daarvan zijn myspace, hyves, facebook, en twitter waarin elk individu voortdurend met zijn/haar hele wereldwijde netwerk van Friends, fans en Followers in contact staat en ieder van hen elke minuut van de dag kan updaten over wat er gebeurt. Het eerste sociale netwerk stamt uit 1997 en heette Six degrees.  (http://www.yme.nl/ymerce/2010/02/22/social-media-in-nederland-in-cijfers-deel-2/)

Deze korte beschrijving toont aan dat er op het gebied van media en communicatie sinds de vorige Elfstedentocht veel veranderd is. In 1997 was er nog amper sprake van internet en van mobiele telefonie, laat staan van smartphones, en van online sociale netwerken. De ontwikkelingen hebben een enorme invloed op de snelheid en reikwijdte waarmee informatie gedeeld wordt over een ophanden zijnde Tocht, de kwaliteit van het ijs, ontwikkelingen en voorzieningen langs de route, vraag en aanbod van accommodatie bij particulieren en in de gastvrijheids-sector, actuele weersberichten,  enz. Die informatievoorziening is niet meer voorbehouden aan professionals zoals in 1997 nog hoofdzakelijk het geval was. Via twitter bereiken nieuwsfeiten de wereld vaak al sneller dan via de officiële mediakanalen.  Iedere bezitter van een smartphone draagt bij aan de mediahype.  Nu de tocht er (voorlopig) niet komt zal de media-aandacht wellicht snel weer wegzakken. We zullen spoedig weten of de weersvooruitzichten van de komende dagen een nieuwe hype cycle in gang zetten.

Albert Postma, lector Scenarioplanning ETFI

Laat een reactie achter
Facebook
Agenda
@stendenetfi