ETFI Blog

Follow trends and developments in tourism and leisure
Nice! What youngsters find awesome holidays
0

Do you have a business that targets youngsters? Then you know like no one else that you must continually strive to be aware of the latest trends.What should you do so you don’t lag behind and anticipate timely? The ETFI Masterclass (NL) helps you to anticipate this continuously changing target group.

Do you have a business that targets youngsters? Then you know like no one else that you must continually strive to be aware of the latest trends. How do you anticipate a continuously changing target group? What should you do so you don’t lag behind and anticipate timely?

The Toptrends Masterclass on the 29th of May (19:00-22:00, Sneek) focuses on the behavior of youngsters in relation to holidays. Using scenarioplanning as a guiding methodology, we dwell on the factors that influence the behavior of youngsters. What are the consequences that come along, and how you can anticipate the dynamic behavior of youngsters? After the Masterclass your capabilities to interest and commit youngsters to your company will be enhanced.

You can register for the masterclass by wirting an e-mail to masterclass@etfi.eu. Please note that the masterclass will be held in Dutch. Click here for the flyer.

 

Dutch version:

Nice! Wat jongeren vette vakanties vinden
Hoe blijft uw organisatie/regio  interessant voor de doelgroep van morgen?

Hebt u ook een bedrijf dat zich op jongeren richt? Dan weet u vast als geen ander dat u zich voortdurend moet inspannen om op de hoogte te blijven van de laatste trends. Hoe speelt u in op deze steeds veranderende doelgroep? Wat moet u doen om niet achter de feiten aan te lopen?

Tijdens deze Toptrends Masterclass, georganiseerd door het kenniscentrum European Tourism Futures Institute (ETFI) van Stenden hogeschool op 29 mei a.s. staat het vakantiegedrag van jongeren centraal. Met behulp van scenarioplanning staan we stil bij factoren die het reisgedrag zullen beïnvloeden. Wat voor consequenties gaat dit met zich mee brengen en hoe kunt u hier op inspelen? Na de Masterclass bent u beter in staat om jongeren te interesseren en te binden aan uw organisatie of regio.

Voor slechts € 49,- kunt aanwezig zijn bij deze veelbelovende avond in het Van der Valk hotel in Sneek.

Om u in te schrijven voor  deze masterclasses kunt u een mail sturen naar masterclass@etfi.eu met vermelding van de titel van de masterclass, datum, uw naam, organisatie/bedrijf en factuuradres. Voor meer informatie over de masterclasses verwijzen we u graag naar de flyer of vragen we u om contact op te nemen met het European Tourism Futures Institute: info@etfi.eu / 058-244 1992.

Laat een reactie achter
Facebook
Agenda
@stendenetfi